Galician and Galego

Burns, John. (Galego). Salvador García-Bodaño, “Aquelas mañáns demúsica (Those mornings when there was music I).” 22.1-2, 54.

 

Czerwiecz, Heidi (with Claudia Routon). (Galician) Branca Vilela, “While I Talk to Carlos.” 16.2, 188.
—(with Routon). (Galician) Vilela, “Wild Beasts.” 16.2, 190.
—(with Routon). (Galician) Vilela, “Autumn Depression.” 16.2, 190.
—(with Routon). (Galician) Vilela, “Don’t Let me Fall Asleep.” 16.2, 192.
—(with Routon). (Galician) Vilela, “After You.” 16.2, 194.

 

Dahlgren, Marta. (Galego) Manuel María, “Ode a beleza da palabra (Ode to the Beauty of Words).” 22.1-2, 42.
—(with Carys Evans-Corrales). (Galego) Salvador García-Bodaño, “Those mornings when there was music II.” 22.1-2, 57.
—(Galego) Manuel Rivas, “Suicidio campesino (Those Who Die on the Land).” 22.1-2, 80.
—(Galego) Rivas, “Agua na man (Water in His Hands).” 22.1-2, 80.
—(with Evans-Corrales). (Galego) María Lado, “Paxaros e maceiras (Birds and Apple-Trees).” 22.1-2, 122.

 

Evans-Corrales, Carys. (Galego) Álvaro Cunqueiro, “Eu son Danae (I am Danae).” 22.1-2, 36.

—(Galego) Xohana Torres, “Eramos navegantes das illas (We were Explorers…).” 22.1-2, 44.

—(Galego) Xohana Torres, “Ophelia II.” 22.1-2, 49.

—(Galego) Bernardino Graña, “En Padrón os alumnos do Instituto (The Pupils at Padron High School.” 22.1-2, 52.

—(with Marta Dahlgren). (Galego) Salvador García-Bodaño, “Those mornings when there was music II.” 22.1-2, 57.

—(Galego) Salvador García-Bodaño, “Metamorphose (Metamorphosis).” 22.1-2, 58.

—(Galego) Xosé Luís Méndez Ferrín, “Agora é o intro do regreso (Now is the Time to Return.” 22.1-2. 60.

—(Galego) Marilar Aleixandre, “Circe a Ulises (Circe to Ulysses).” 22.1-2, 64.

—(Galego) Alfonso Pexegueiro, “A Muller Das Garzas (The Heron Woman).” 22.1-2, 66.

—(Galego) Alfonso Pexegueiro, “Patria (Homeland).” 22.1-2, 66.

—(Galego) Chus Pato, “O único rito que coñezo (The Only Rite I Know).” 22.1-2, 70.

—(Galego) Pilar Pallarés, “I Am the Seated Scribe.” 22.1-2, 77.

—(Galego) Pilar Pallarés, “Falamos nunha lingua desvairada (We Speak in Incoherencies).” 22.1-2, 78.

—(Galego) Miguel Anxo Fernán Vello, “Paciencia (Patience).” 22.1-2, 82.

—(Galego) Manuel Forcadela, “L’eclair.” 22.1-2, 84.

—(Galego) Manuel Forcadela, “Maestro.” 22.1-2, 84.

—(Galego) Lois Pereiro, “Edinburgh, Edinburgh.” 22.1-2, 88.

—(Galego) Lois Pereiro, “Otro poema de amor (Another Love Poem).” 22.1-2, 88.

—(Galego) Xela Arias, “Monólogo adicto (Addicted Monologue).” 22.1-2, 92.

—(Galego) Ana Romaní, “Camiñan descalzas (They Walk Barefoot).” 22.1-2, 96.

—(Galego) Ana Romaní, “E se fago da varanda… (And if I Make of This Season…).” 22.1-2, 96.

—(Galego) Fran Alonso, “Terrae.” 22.1-2, 100.

—(Galego) Marta Dacosta, “Houbo un medo azul (There Was a Blue Dread).” 22.1-2, 102.

—(Galego) Marta Dacosta, “Como Ofelia (Like Ophelia).” 22.1-2, 102.

—(Galego) Lupe Gómez, “Monecas Nansi louras (Blonde Nancy Dolls).” 22.1-2, 104.

—(Galego) Lupe Gómez, “O amor (Love).” 22.1-2, 104.

—(Galego) Gómez, “Definición (Definition).” 22.1-2, 104.

—(Galego) Estabaliz Espinosa, “Comera a ta alma (I Would Eat Your Soul).” 22.1-2, 106.

—(Galego) Estabaliz Espinosa, “Sobrenatural (Supernatural).” 22.1-2, 106.

—(Galego) Olga Novo, “Dolorido un campo de algodón ou tabaco (Pain-wracked a Field of Cotton or Tobacco).” 22.1-2, 112.

—(Galego) María Do Cebreiro, “O que nós sentimos.. (What We Feel…).” 22.1-2, 116.

—(Galego) Emma Pedreira, “Libro da selva. Conto da Selva (Versión 2.0.) (Jungle Book. Jungle Story).” 22.1-2, 118.

—(Galego) María Lado, “Laranxa mandarina (Mandarin Oranges).” 22.1-2, 122.

—(with Marta Dahlgren). (Galego) María Lado, “Paxaros e maceiras (Birds and Apple-Trees).” 22.1-2, 122.

—(Galego) Mario Regueira, “o silencio (Retardo) (Silence Deferred).” 22.1-2, 126.

—(Galego) Xiana Arias, “Repite (Repeat).” 22.1-2, 128.

 

Lázaro, Reyes. (with Moon and Pandiri). (Galician) Manuel Rivas, “Manifesto Against Silence.” 12.1-2, 174.

 

Martin, Annabel. (Galician) Manuel Rivas, “All Animals Speak.” 12.1-2, 163.

 

Moon, Sarah (with Lázaro and Pandiri). (Galician) Manuel Rivas, “Manifesto Against Silence. 12.1-2, 173.

 

Pandiri, Thalia. (Galician) Manueal Rivas, “Manifesto Against Silence.” 12.1-2, 174.”

 

Rivas, Manuel. (Galician) “Manifesto Against Silence.” 12.1-2, 173.

 

Routon, Claudia (with Heidi Czerwicz). (Galician) Branca Vilela, “While I Talk to Carlos.” 16.2, 188.
—(with Czerwicz). (Galician) Branca Vilela, “Wild Beasts.” 16.2, 190.
—(with Czerwicz). (Galician) Vilela, “Autumn Depression.” 16.2, 190.
—(with Czerwicz). (Galician) Vilela, “Don’t Let Me Fall Asleep.” 16.2, 192.
—(with Czerwicz). (Galician) Vilela, “After You.” 16.2, 194.

 

Rutherford, John. (Galego) Pilar Pallarés, “No resplandor das horas (In the Splendour of the Hours).” 22.1-2, 74.

 

Santos, Antonio Raúl de Toro. (English into Galician) Nuala ní Dhomhnaill, “Nude.” 12.1-2, 224.
—(English into Galician) ní Dhomhnaill, “I Cannot Lie Here.” 12.1-2, 231.
—(English into Galician) ní Dhomhnaill, “The Language Issue.” 12.1-2, 235.
—(English into Galician) ní Dhomhnaill, “Labysheedy (The Silken Bed).” 12.1-2, 240.
—(English into Galician) ní Dhomhnaill, “My Own Love (In Brackets).” 12.1-2, 247.
—(English into Galician) ní Dhomhnaill, “You Are.” 12.1-2, 253.

 

Vázquez De Moreiras, Alejandro Evangelista. (Galego) Luz Pozo Garza, “A ave da luz (The Bird of Light).” 22.1-2, 38.

—(Galego) Luz Pozo Garza, “Procurabas as sombras (You Sought the Shadows).” 22.1-2, 38.

—(Galego) Pozo Garza, “Lotus no corazón (Lotus in My Heart).” 22.1-2, 40.